Reglementen

Artikel 1: Definities

1. Jaarplaats: Een (aangegeven) staanplaats ter beschikking gesteld voor de duur van het gehele jaar, mits het kampeermiddel wintervast is en over aardgas beschikt en voor recreatief gebruik gebruikt wordt
2. Seizoenplaats: Een staanplaats ter beschikking gesteld voor de duur van 1 april tot 1 oktober, waarbij het kampeermiddel in de winterperiode kan blijven staan.

3. Toeristische staanplaats: Een staanplaats ter beschikking gesteld voor korte duur.

4. Camperplek: Een staanplaats ter beschikking gesteld voor verblijf met een camper.

5. ( Kampeermiddel: Tent, Toercaravan, Vouwwagen, Stacaravan of Camper )


Artikel 2: Aanmelding

1. Voor het inschrijven vragen wij u om de volgende gegevens af te geven: adresgegevens, telefoonnummer, email-adres, kopie identiteitsbewijs, hoeveelheid vaste personen inclusief geboortedata.

Indien uw gegevens wijzigen geeft u dit dan zo snel mogelijk door bij het kantoor. Wij moeten u in geval van nood kunnen bereiken!

2.De poortsleutel registreert het in- en uitrijden van uw auto en dient NIET aan derden te worden uitgeleend.

3. De post kan afgehaald worden bij de receptie in het postvak onder de 1e letter van uw achternaam. U kunt geen post afgeven.

4. Openingstijden van het kantoor staan aangegeven op de desbetreffende toegangsdeur , website en app. Houd deze in de gaten, want deze kunnen variëren.

5. de website kunt u vinden op schaopvolte.nl en de app kunt u instaleren op uw mobiel via de playstore. Mocht er iets zijn krijgt u dat via een Pushbericht te zien op uw mobiel.


Artikel 3: Verblijf Kampeermiddel/Staanplaats

1. Voor onze seizoen gasten geldt, dat het toegestaan is te overnachten in uw kampeermiddel van 1 april tot 1 oktober. 

van 15 oktober tot 15 maart is de slagboom gesloten voor onze seizoen gasten, Mocht u toch onverhoopt met de auto naar uw kampeermiddel willen dan kunt u op het kantoor muntjes voor de slagboom kopen.

2. Voor onze jaarplekken geldt dat overnachten het gehele jaar mogelijk is in uw kampeermiddel ( recreatief) en de slagboom is ook het gehele jaar geopend.

3. Krijgt u logés ? gelieve deze dan tijdens openingstijden van het kantoor aan te melden, de overnachtingskosten kunt u terug vinden in de prijslijst elders op deze website.

4. Kamperen met Camper kan op de aangewezen camperplekken, tegen een vast 'voor de poort' tarief, ofwel op het terrein tegen tarief voor het  doortrekkersveld. prijslijst elders op deze website.


Artikel 4: GEEN PERMANENTE BEWONING

1. U mag het adres van camping de Schaopvolte niet gebruiken als woonadres ( inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie), of als vestigingsadres voor een bedrijf (inschrijving Handelsregister).

U dient een woonadres op te geven bij de beheerder en geen postbusadres.


Artikel 5: Dagbezoekers

1. Dagbezoekers betalen een vergoeding voor toegang tot het terrein, dit kan tijdens openingstijden op het kantoor. Indien het kantoor gesloten is, is de kampeerder waar het bezoek verblijft verantwoordelijk deze vergoeding alsnog te voldoen.

2. Dagbezoekers dienen uiterlijk  om 23.00 uur het terrein te verlaten. Zorg dat uw bezoek zich aan onze regels houdt. wij achten u verantwoordelijk voor het gedrag van uw bezoek.

3. Bezoekers mogen niet met hun auto en / of motorisch voertuig het terrein op, zij dienen deze op het algemene parkeerterrein voor de slagboom achter te laten. Indien bezoek slecht ter been is kan deze in overleg met de beheerder het voertuig meenemen en op een aangewezen parkeerterrein parkeren ( ofwel u eigen parkeerplek bij uw caravan, ofwel op een algemene parkeerplek maar niet op de paden).


Artikel 6: Huisdieren

1. Het is toegestaan, mits na overleg, om max 3 honden en/of katten mee te nemen naar de camping. Voorwaarde is dat zij ten alle tijde aangelijnd zijn met het uitlaten, niet alleen gelaten worden en buiten de camping worden uitgelaten ( Denk aan de opruimplicht).

2. Het "uitlaatlaantje "achter op de camping is sinds 2018 in gebruik als officieel wandelpad, hier geldt een opruimplicht en wordt gelieve niet meer gebruikt als uitlaatplek voor uw huisdier.

3. Voor alle overige huisdieren geldt dat zij niet losgelaten en achtergelaten mogen worden, er opruimplicht is en zij geen overlast veroorzaken. U bent verplicht een zakje en/of schepje mee te nemen tijdens het uitlaten.

4. Indien u een boodschap gaat doen of onverwacht dient te vertrekken,  zorg ervoor dat uw buren ingelicht worden en uw huisdier kunnen onderhouden. Mocht u voor langere tijd vertrekken neemt u dan altijd uw huisdier mee of laat uw huisdier achter onder toezicht. 


Artikel 7: Vervoer

1. Er mag 1 auto per plaats op de camping aanwezig zijn. U mag deze bij uw eigen plaats parkeren ( mits u een ingerichte parkeerplaats hiervoor heeft). Dus geen auto's langs de paden. In geval van Calamiteiten moeten nooddiensten te allen tijde alle bestemmingen op de camping kunnen bereiken. De auto mag ook op het centrale parkeerterrein geparkeerd worden.

2. Inrijmunten zijn tegen een vaste vergoeding verkrijgbaar bij het kantoor, slagboomsleutel (s) tegen een vaste waarborg. let wel: alleen tijdens openingstijden, m.u.v. noodgevallen.

3. De slagboom is gesloten tussen 23.00 -7.00 uur.

4. Overige motorische voertuigen mogen alleen na overleg met de beheerder op het terrein.

5. Alle bestuurders van voertuigen dienen zich te houden aan een maximumsnelheid van 5km/per uur, dit is stapvoets rijden. Tevens dient u de verplichtte rijrichting te volgen.

6. U ontvangt, tegen betaling van een waarborg, een poortsleutel, welke strikt persoonlijk is. In geval van misbruik of het niet naleven van bovengenoemde voorwaarden kan de poortsleutel door de beheerder geblokkeerd worden waardoor de auto geen toegang meer heeft tot het camping terrein.

7. Het is niet toegestaan de auto te wassen op de camping ( wet bodembescherming).


Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

seizoen plaatsen:

A. Voor 15 Oktober betaald u een aanbetaling van € 150.- voor het nieuwe seizoen.

B. Voor 1 April van het betreffende jaar betaald u 50% van het totaalbedrag.

C. Voor 1 Juni van het betreffende jaar betaald u het gehele bedrag.

1. Betaling is tevens in termijnen mogelijk( middels automatische incasso), aanvraag hiervoor dient tijdig ingediend te worden bij het kantoor. 

2. Bij het niet nakomen van de betalingsvoorwaarden wordt 10% van het totaalbedrag in rekening gebracht, indien hier ook geen reactie op komt zijn wij genoodzaakt het uit handen te geven. 

3. Bij verkoop van de caravan of opzeggen van de plaats na 15 Oktober vervalt de aanbetaling van € 150.-. 

4. Bij verkoop van de caravan of opzeggen van de plaats na 1 januari is het seizoengeld verschuldigd.


jaarplaatsen:

A. Voor 15 Oktober betaald u een aanbetaling van € 150.- voor het nieuwe seizoen.

1. Betaling in 3 gelijke termijnen: voor 1 April, voor 1 Augustus, voor 1 December.

2. Of Betaling in 12 maandelijkse termijnen. ( via automatische incasso).

3. Bij niet nakomen van de betalingsvoorwaarde wordt 10% van het totaalbedrag in rekening gebracht, indien hier ook geen reactie op komt zijn wij genoodzaakt het uit handen te geven.

4. Bij verkoop van de caravan of opzeggen van de plaats na 15 Oktober vervalt de aanbetaling van € 150.-.

5. Bij verkoop van de caravan of opzeggen van de plaats na 1 Januari is het seizoengeld verschuldigd.


Artikel 9. Verkoopvoorwaarden

1. Als u de caravan wilt verkopen, dient u de beheerder in kennis te stellen. De beheerder staat alleen een nieuwe koper toe nadat deze voorgesteld is aan de beheerder. Tevens kan de beheerder bepalen of er aanpassingen aan de plaats, stacaravan, schuur of overige zaken dienen te worden verricht voordat de verkoop plaats kan vinden.

2. Het is NIET toegestaan om te koop borden te plaatsen op het kampeermiddel. Bij het kantoor kunt u het kampeermiddel op de verkooplijst en/of website laten zetten. Voor het overschrijven van de staanplaats worden administratiekosten in rekening gebracht van € 150,-. Deze kosten zullen door de verkopende partij betaald moeten worden, of anders in overleg met de koper.

3. De verkoop van de caravan is inclusief de staanplaats, waar jaarlijks het staangeld voor betaald dient te worden. seizoen/jaar.

4. De verwijderingsbijdrage voor achter gelaten eigendommen bedraagt €1250.- (sloopkosten) en zijn voor de kampeerder.

5. Bij eventuele verwijdering van de caravan : U dient met de beheerder een afspraak te maken wanneer het kampeermiddel van de camping verwijderd wordt. De caravan wordt niet tijdens de vakantieperiodes verwijderd. De caravan wordt door de beheerder of medewerkers ontkoppelt van de nutsvoorzieningen. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor uw rekening.


Artikel 10. onderhoud staanplaats

1. Oppervlakte van een jaar/seizoenplaats wordt door de beheerder berekend. Het is niet toegestaan om plaats indelingen en plaats groottes zonder toestemming te wijzigen.

2. U bent verplicht de staanplaats en omgeving in nette staat van onderhoud te houden. Dus geen grofvuil of vuilnis rondom het kampeermiddel, dit dient ofwel tijdelijk uit het zicht ofwel direct afgevoerd te worden.

3. De caravan en eventueel bijbehorende schuur/(aan)bouwwerken moeten dusdanig worden onderhouden dat het geheel een verzorgde indruk maakt. De beoordeling is geheel aan de beheerder. Indien blijkt dat de plaats, caravan en /of bijgebouwen niet voldoende onderhouden worden dient u dit aan te passen naar wens en binnen gestelde termijn van de beheerder. Bij geen gehoor zal de beheerder de plaats, de caravan en/of  bijgebouwen onderhouden en zullen de kosten voor uw rekening zijn.

4. Tuinafval kan in beperkte hoeveelheid (in overleg) op de daartoe aangewezen locaties gedeponeerd worden. Let wel: De beheerder brengt kosten in rekening als er tevens ander vuil dan tuinafval gedeponeerd wordt.

5. De staanplaats dient te allen tijden een zichtbaar plaats nummer te hebben naar wens van de beheerder.

6. In de winter dient u rekening te houden met vorstgevaar. U wordt dringend geadviseerd voorzorgsmaatregelen te nemen om kapot vriezen van de waterleiding, wc-pot, e.d. te voorkomen. Bij schade kan de beheerder niet aansprakelijk gesteld worden. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct winterklaar maken van uw caravan.

7. De beheerder houdt zich het recht voor, bij niet nakomen van het reglement en/of betalingsvoorwaarden, een ieder en/of achtergebleven roerende zaken (tegen kostprijs) van het terrein te verwijderen en verder toegang te ontzeggen.


Artikel 11: Werkzaamheden

1. Het is niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, antennes te plaatsen, omheiningen en afrasteringen aan te brengen, dan wel bouwwerken of andere voorzieningen van welke aard dan ook op de staanplaats of waar dan ook op het terrein  te plaatsen zonder voorafgaande toestemming van de beheerder.

2. Bouwwerkzaamheden (timmeren, boren, zagen e.d.) dienen voor of na het hoogseizoen uitgevoerd te worden. Tijdens de gehele zomervakantie ( houd hierbij aan zomervakantie conform Noord-Nederland) is een totale bouwstop.

3. Tijden bouwwerkzaamheden tussen 10.00 uur in de ochtend en maximaal 20.00 uur in de avond. Afwijkende tijden in overleg.


Artikel 12: Natuurbeheer

1. Over de gehele camping zijn er diverse beplanting stroken aangelegd. Het beheer hiervan in handen van de beheerder en campingpersoneel. Het is niet toegestaan bomen of struiken te snoeien of te rooien, greppels te graven of enige wijzigingen aan te brengen in de begroeiing van het terrein. Alleen in overleg mag er gesnoeid worden. Het is niet toegestaan om bomen en/of planten te beschadigen of te verplaatsen.

2. Tijdens droge periodes kan een sproeiverbod ingesteld worden. Het is dan niet toegestaan uw tuin te sproeien.


Artikel 13. Plaatsing Schuurtjes, Schuttingen en aanbouwwerken, Gas en Elektra

1. Het plaatsen van een veranda, schuurtje en/of aanbouwwerken op uw staanplaats alsmede schuttingen en/of afscheidingen is alleen toegestaan na overleg met de beheerder. De beheerder behoudt het recht op verzoek van aanpassing na plaatsing van bovenstaande. Het is toegestaan 1 schuur te plaatsen!

2. afmetingen:

schuurtjes: maximaal 1 x b x h 200 x 300 x 250 cm.

aanbouw: maximaal driekwart van de lengte van de caravan en maximaal 125 cm buitenwerks (breedte).

veranda: te allen tijden dient deze rondom open te zijn. Afmetingen in overleg met de beheerder.

3. Nutsvoorzieningen

     A. Riolering wordt t.a.t. door campingpersoneel tegen kostprijs aangelegd.

     B. Aardgas wordt bemetert geleverd, dit geldt ook voor elektra. GEBRUIK VAN ELECTRISCHE KACHELS IS NIET TOEGESTAAN i.v.m overbelasting en veiligheid.

     C. Electra wordt vanaf het dichtstbijzijnde aansluitpunt geleverd. Vanaf het aansluitpunt dient u een geaarde, en met voorkeur met staalmantel versterkte grondkabel te gebruiken.

     D. Vervangingswaarde zekering, bij kortsluiting is € 35.00

     E. Het dringende advies is ieder jaar de geiser, de ketel, verwarming e.d. te laten controleren.


Artikel 14.Douche-en toiletvoorzieningen

1. Houd de toiletten en douches schoon. Kinderen tot 6 jaar mogen niet zonder begeleiding naar de toiletten. Werp geen maandverband, papieren luiers, vochtige doekjes e.d. in de toiletten.

2. Middels het inwerpen van € 0.50 cent munten kunt u gebruik maken van de douches.

3. In het hoofd toiletgebouw grenzend aan kantine Het Koperen Schaop , vindt u was voorzieningen. Wasmunten kunt u kopen bij het kantoor ( tijdens openingstijden).


Artikel 15. Milieu & Recycling

1. U dient afval te scheiden. Bij de ingang van de camping is een milieu straat waar papier en glas gedeponeerd kan worden. 

2. Huisvuil wordt, in dichtgebonden afvalzak, bij de staanplaats opgehaald. Dit op doordeweekse dagen in de ochtend tussen 8.00 en 10.00 uur. Uitzonderingen daargelaten.

3. Grofvuil dient u zelf af te voeren van het terrein binnen het termijn van 14 dagen. Chemisch afval ( verfblikken, kwasten, accu's etc.) als ook elektrische apparaten kunnen niet aangeboden worden.

4. Oude metalen kunnen in sommige gevallen , in overleg met de beheerder, ingeleverd worden.


Artikel 16. Sport en Spel

1. In de zomervakantie is er een animatieprogramma aanwezig van maandag t/m vrijdag en soms ook in het weekend. Voor de start van de zomervakantie is er bij het kantoor een programmaboekje beschikbaar of download de Schaopvolte app op uw telefoon.

2. Om andermans eigendom te beschermen kan er gebruik gemaakt worden van de daartoe bestemde terreinen, om (bal) sporten uit te oefenen.

3. Er zijn speeltoestellen en een kinderzwembad aanwezig op de camping, gebruik is op eigen risico.


Artikel 17. Privacy

1. Het zonder toestemming verspreiden van beelden van personen is niet toegestaan. (vloggen , facebook). Ook het gebruik van drones boven de camping is niet toegestaan I.V.M. de privacywet.

2. Persoonsgegevens: deze gegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden ten behoeve van de klantenadministratie van camping de Schaopvolte.

3. U dient zich niet te begeven op plekken waar een toegangsverbod is, zoals privéterrein of personeelsruimtes.


Artikel 18. Rust

1. Om 23.00 uur gaat de nachtrust in, die tot de volgende ochtend 7.00 uur duurt. Om 23.00 uur gaat de slagboom dicht. Er mag dan niet met gemotoriseerde voertuigen over de camping gereden worden. Geluidsoverlast in de ruimste zin van het woord dient ten alle tijden voorkomen te worden, gebruik van radio of andere mechanische muziek mag op uw eigen plaatnummer, maar zonder overlast te veroorzaken.

2. Personen onder de 16 jaar mogen zich na 23.00 uur alleen onder begeleiding van een volwassene op het terrein begeven.


Artikel 19. Veiligheid

1. In geval van Nood:

     stap 1 : Blijft u rustig, bel het alarmnummer 112 en vraag naar een ambulance, brandweer of politie. Vermeld uw naam, het adres (camping de Schaopvolte, Stationsstraat 60, 9463 TJ Eext) en geef uw staanplaatsnummer. Geef daarnaast een korte omschrijving van de situatie.

     stap 2 :  Bel met de beheerder

Receptie: 0592-261531 of 06-57208450

Technische dienst: 06-81124024

WIJ ZIJN DAG EN NACHT BEREIKBAAR VOOR DE BEGELEIDING VAN HULPDIENSTEN.

Geen nood, maar wel hulp nodig?

Arts: 0900-1120112

Politie: 0900-8844

Brandweer: 0592-382911

2. U dient ter voorkoming van brand uiterst voorzichtig te zijn met vuur en het aansluiten van elektrische apparaten. Het gevaar van brand is, zeker in geval van aanhoudende droogte, groot. Het is daarom te strengste verboden om een kampvuur of ander open vuur zoals vuurkorven aan te steken.

3. Barbecueën is slechts toegestaan op een reguliere barbecue en na het nemen van voldoende voorzorgsmaatregelen ( water of blusmiddelen binnen handbereik). In geval van aanhoudende droogte is barbecueën, in verband met de veiligheid, niet toegestaan.

4. Op diverse plaatsen zijn beveilingscamera's geplaatst voor uw en onze veiligheid.

5. Het plaatsen van een klein kinderzwembadje bij het kampeermiddel is toegestaan mits in afgesloten omgeving en op eigen risico. Zwemmen of verkoeling is mogelijk in het algemene zwembad op het terrein of op verschillende locaties in de omliggende dorpen.

6. Zorg voor een werkende rookmelder, koolmonoxidemelder en een brandblusser in uw caravan. 


Artikel 20. Aansprakelijkheid

1. De beheerder is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein.

2. De beheerder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

3. De beheerder verplicht zich om na melding van schade veroorzaakt door kampeerder(s) en/of bezoek passende maatregelen te nemen.


Artikel 21. Klachten

1. Bij klachten kun u deze mondeling of schriftelijk aan de beheerder melden.

2. De beheerder zal uw klacht beoordelen en in alle redelijkheid in billijkheid behandelen.


Artikel 22. Gebruik van alcohol en drugs

1. Het is niet toegestaan alcohol of drugs buiten uw staanplaats te nuttigen en/of openlijk mee te voeren.

2. Het is niet toegestaan om drugs te nuttigen en/of openlijk mee te voeren op de camping.

3. In Kantine Het Koperen Schaop en snackkiosk de Eexterhalte is het nuttigen van daar gekochte alcohol toegestaan.

4. U dient geen overlast te veroorzaken onder invloed van bovengenoemde. De beheerder heeft ten alle tijde het recht om sancties op te leggen alsmede u van het terrein te verwijderen.


Artikel 23. Verhuur

1. Verhuur van uw chalet of caravan is toegestaan mits:

     A. de huurder/gast zich gedraagt volgens de reglement van de camping, doet hij/zij dit niet dan is de verhuurder aansprakelijk hiervoor.

     B. de verhuurder is zelf verantwoordelijk voor het aan en afmelden/ begeleiden van zijn of haar gasten. Sleutels van caravan/ chalet  of slagboom dienen ook door de verhuurder geregeld te worden.

De camping is hiervoor niet verantwoordelijk/ aansprakelijk.

     C. indien uw gast zich niet gedraagt heeft de beheerder het recht uw gast de toegang tot de camping te ontzeggen. 

     D. indien er meerdere klachten zijn wordt het recht tot verhuur ingetrokken voor de desbetreffende verhuurder.


In alle geschilpunten, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de beheerder.