Kantine

* Vanaf 8 april iedere vrijdag kaarten en sjoelen vanaf 19.00 uur.

* Iedere laatste zondag van de maand een dartwedstrijd aanvang is om 13.00!