Kantine


elke vrijdagavond is er in de kantine KLAVERJASSEN EN SJOELEN.


Inschrijven Klaverjassen en Sjoelen vanaf 19.00 uur.

Aanvang Klaverjassen en Sjoelen om 19.30 uur.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tevens kunt u meedoen met de DARTCLUb


iedere laatste zondagmiddag van de maand


aanmelden om 12.30/ aanvang 13.00 uur

inleg € 5.- per keer (mooie vleesprijzen)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

download onze app in uw Playstore SCHAOPVOLTE. 

hier vindt u tevens alles met betrekking tot het animatieteam.